Eğer adalet istiyorsan; zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın
  • Yeni Kitabımızı Yayınlandı...
  • Türkiye Sağlık Almanak 2002-2022
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • TÜRKİYE TIBBİ LABORATUVAR İHALELERİ 2010-2021 DÖNEMİ RAPORU
  • TÜRKİYE SAĞLIK ALMANAK (2002 - 2021) Yayınlandı....
  • Türkiye Sağlık Sisteminde Yaşanan Gelişmeler (2002 - 2021
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayında !!!
  • Türkiye İlaç Sektörünü Etkileyen Gelişmeler
  • 2002 - 2019 Dönemi
  • Yeni Kitabımız Yayında ...
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı !
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu 2003 - 2018
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Kitaplarımız Google Play'de...
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hastane Yöneticisinin Baş Ucu Kitapları
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı... Kasım - 2017

Makaleler
1- Yapım İhalelerine Artırımlı Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı Verildi

2- Kamu İhalelerine Katılamayacaklar 

3- 4734 Sayılı Kanuna Göre Teminatlar 

4- 4734 Sayılı Kanuna Göre İstenen Belgeler ve Sunuş Şekli

5-İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu

6-4734 Sayılı Kanuna Göre Tekliflerin Değerlendirilmesi 

7- 4734 Sayılı Kanunun İstisna Hükümleri 1 Mayıs 2023 

8- Kamu İhalelerinde 2022 yılı Panoroması 1 Nisan 2023

9- 4734  Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamı 1 Mart 2023 

10 - Kik, 4735 Sayılı Kanun Geçici 5. Madde Açıklamaları 1 Ocak 2023

10- Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapım İşleri Fiyat Farkı Esasları 1 Aralık 2022

10 - Kamu İhale Kanununa Göre Mal Alımlarında Fiyat Farkı Esasları 1 Kasım 2022
11 -Kamu İhale Kanuna Göre Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı Hesabı 01 Ekim 2022

12-Kamu İhalelerinde Yerli İstekli ve Yerli Malı Uyulamları 01 Eylül 2022 

13- Kamu İhalelerinde Yerli İstekli ve Yerli Malı 

14-4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna Göre İhalelere Katılımı  Engelleyen Suçlar 

15- Kamu İhalelerinde Yeni Ek Fiyat Farkı Geldi ve Artırmalı Fiyat Farkı Uygulaması Başlandı 01 Haziran 2022

16-Kamu İhalelerinde 2021 Yılı Panorması 01 Mayıs 2022

17- Kamu İhale Kanuna Göre İhale Komisyonları 01 Nisan 2022

18-Doğrudan Temin İle İlgili Özel Hususlar 01 Mart 2022

19- Kamu İhalelerinde güncel gelişmeler 01 Şubat 2022

20- Kamu İhalelerine Fiyat Farkı Geliyor 01 Ocak 2022

21-Kamu İhale Mevzuatında Yaklaşık Maliyet 

22- Doğrudan Temin Yönteminin Uygulanması

23-Kamu Alımlarında Doğrudan Temin Usulu (01 Eylül 2021 )

24- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanun'a göre İhale Usulleri (01 Ağustos 2021)


25- Kamu İhale Mevzuatında Değişiklikler (01 Temmuz 2021)

26- Kamu İhalelerin Şikayet Mekanizması - 3 (01 Haziran 2021 ) 

27- Kamu İhalelerinde Şikayet Mekanizması-2  ( 01 Mayıs 2021 ) 

28- Kamu İhalelerinde 2020 Panoraması 01 Nisan 2021

29- Kamu İhalelerinde Şikayet Mekanizması - 1 (Genel Esaslar ) 01 Mart 2021

30 - Kamu İhale Mevzuatında Güncel Yenilikler 01 Subat 2021

31- Türkiye'de Serbest Eczane İlaç Pazarı 01 0cak 2021

32- Kamu İhale Mevzuatında Değişiklikler 01 Kasım 2020

33-Sağlık Market Uygulamaları 01 Ekim 2020

34-Tıbbi Tedarikte Sağlık Market Dönemi 01 Eylül 2020

35-Tıbbi Tedarik Sistemi Değişiyor - Ağustos.2020

36- Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Kamu İhalelerinde Alınan Tedbirler  01.07.2020

37- Covid-19 Pandemisinin Mücbir Sebep Olarak Kamu İhalelerine Etkisi 01.05.2020

38- Türkiye'de İlaç Fiyatlandırma Sistemi 01.04.2020 

39- Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi  01.01.2020

40- Sağlık İşletmelerinde Satınalma İşlemlerinin Çeşitleri 01.12.2019 

41-İlaç Sektörünün Makro Değerlendirmesi 01.11.2019

42-Türkiye İlaç Sektörü ve Dış Ticaret 01.10.2019

43-Sanayi İşbirliği Projeleri (2) 01.09.2019

44-Sanayi İşbirliği Projeleri  01.07.2019

45-Çerçeve Anlaşmalar 01.06.2019

46-Sağlık Sektöründe 4734 Sayılı Kanunun 3.Maddesine göre İstisna Alımlar 01.05.2019 

47-Kamu İhale Mevzautında Yenilikler 01.04.2019

48- Sağlık Sektöründe Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları 01.02.2019

49- Elektronik İhalede Limitler Kalkıyor 01.01.2019 

50- Kamı Alımlarında Elektronik Eksiltme Başladı 01.12.2018

51- Yeni Bir Tedarik Yönetimi; Sağlık Market 01.11.2018

52-Sağlık İşletmelerinde İhtiyaç Tespiti Yapılması 01.10.2018

53- Sağlık İşletmelerinde Satınalma 01.09.2018

54- Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarından Vazgeçilmesinin Sağlık Sektörü Hizmet İhalelerine Etkisi 01.06.2018

55 - Tıbbi Tedarik Zincirinin Özellikleri 10.06.2018

56 - Türkiye Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü 01.05.2018

57-Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarından Vazgeçilmesinin Türkiye Tıbbi Tedarik Zincirine Etkisi 01.04.2018

58 - Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı ile İlişkisi  01.03.2018

59-Türkiye Sağlık Sektörünün Mali Büyüklüğü 13.02.2018

60-Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Sektörü 15.01.2018

61-Türkiye Tıbbi Cihaz Pazar Analizi 15.01.2018

62 - Üniversite Hastanelerinin Mali Durumu 11.12.2017

63- The Efficiency of Public Health Expenditure in Turkey Between 2003 and 2013

64-Yönetici Performans Makalesi - 2015 

65-Turkish Health Care System and the Pre-2003 Assessment 2016

66- Türkiye Sağlık Sistemi Finansal Açıdan Sürdürülebilir Mi?  Kasım 2017