Eğer adalet istiyorsan; zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın
  • Yeni Kitabımızı Yayınlandı...
  • Türkiye Sağlık Almanak 2002-2022
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • TÜRKİYE TIBBİ LABORATUVAR İHALELERİ 2010-2021 DÖNEMİ RAPORU
  • TÜRKİYE SAĞLIK ALMANAK (2002 - 2021) Yayınlandı....
  • Türkiye Sağlık Sisteminde Yaşanan Gelişmeler (2002 - 2021
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayında !!!
  • Türkiye İlaç Sektörünü Etkileyen Gelişmeler
  • 2002 - 2019 Dönemi
  • Yeni Kitabımız Yayında ...
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı !
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu 2003 - 2018
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Kitaplarımız Google Play'de...
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hastane Yöneticisinin Baş Ucu Kitapları
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı... Kasım - 2017

Sunumlar

 Türk Sağlık Sistemi 12.04.2022


 - Tıbbi Tedarik Zinciri Kongresi Sunumu  (Antalya ) 05.12.2016

- Turkish Healthcare System and Post- 2003 Developments (Londra ) 16 Mart 2016 

-Mal ve Hizmet Alımlarında Sözleşme Uygulamalarının Değerlendirilmesi  (Ankara) 05 Aralık 2017

- Sağlık Yönetimi Kongresi Sunumu Antalya 17.02.2018 

-Türkiye'de Sağlığın Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi 24.03.2018 

 - Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi
 (Erzurum Gecesi Sunumu 30.03.2018)

- Türkiye'de Sağlık Harcamalarının Finansal Sürdürülebilirliği (Yüksek İhtisas Üniversitesi 03.04.2018)

.Türkiye'nin Sağlık Potansiyeli ( İstanbul Aydın Üniversitesi ) 15.05.2018 

-Türkiye Sağlık Sektörünün Revizasyonu (18.07.2018 -SADER)

-Sağlıkta Millileşmenin Ekonomiye Katkısı (09.10.2018)

-Üçüncü Sağlık Bilimleri Kongresi (28.11.2018)

-Türkiye'de Tıbbi Tedarik Kapsamı ve Uygulama Modelleri (14.02.2019)

-Kamu İhale Kurumu Yapısı,İşleyişi ve Kariyer İmkanları ( 30.04.2019)

- Satınalma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (29.06.2019 - Bursa )

-Kamu Alımlarında Satınalma Yöntemleri (29.0.2019 - Bursa ) 

-Türkiye'de Sağlık İlaç Harcamalarının Seyri ve Beklentiler
 (28.09.2020)

- Türkiye Tıbbi Tedarik Sistemi için Model Önerisi 25.12.2020