Eğer adalet istiyorsan; zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın
  • Yeni Kitabımızı Yayınlandı...
  • Türkiye Sağlık Almanak 2002-2022
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • TÜRKİYE TIBBİ LABORATUVAR İHALELERİ 2010-2021 DÖNEMİ RAPORU
  • TÜRKİYE SAĞLIK ALMANAK (2002 - 2021) Yayınlandı....
  • Türkiye Sağlık Sisteminde Yaşanan Gelişmeler (2002 - 2021
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayında !!!
  • Türkiye İlaç Sektörünü Etkileyen Gelişmeler
  • 2002 - 2019 Dönemi
  • Yeni Kitabımız Yayında ...
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı !
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu 2003 - 2018
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Kitaplarımız Google Play'de...
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hastane Yöneticisinin Baş Ucu Kitapları
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı... Kasım - 2017

Anasayfa

Hazırlanan “Kamu İhale Rehberi” çalışması ile kamu ihaleleri ile ilgilenen gerek idare gerekse istekliler için “Kamu İhale Rehberi” oluşturulmak istenmiştir. Çalışmanın 1. Bölümde Temel kamu ihale mevzuatı olan; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa yer verilmiştir. Çalışmanın 2. Bölümde kamu ihaleleri ile ilgili temel kavramlara yer verilmiştir. Çalışmanın 3. Bölümde Kamu ihale Kurumu tarafından yayımlanan güncel ve geçici nitelikte olmayan 53 adet Düzenleyici Kamu İhale Kurul Kararlarına yer verilmiştir. Çalışmanın 4. Bölümde ise Emsal nitelinde olan 100 adet Kamu İhale Kurulu Uyuşmazlık Kararlarına yer verilmiştir.
08.08.2023
Türkiye’de özellikle son 15 yılda sağlık alanında yaşanan gelişmelerin sebeplerinden birisi de sağlık hizmet sunumunda teşhis ve tedaviyi kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı faktörlerin artmasıdır. Bu faktörlerden en önemlilerinden biri de tıbbi laboratuvar hizmetlerindeki sürekli gelişim ve iyileşmedir. Tıbbi laboratuvar alanındaki bu gelişme ve iyileştirmeler ile sağlık hizmetlerinin ve finansmanının sürdürülebilirliği açısından tıbbi laboratuvar hizmetlerinin kalite, hız ve maliyetinin yan ısıra kamu idarelerinin bu alanda nasıl bir yol izledikleri de ön plana çıkan önemli bir husustur.
08.08.2023
Türkiye İlaç Sektörü Almanak (2002-2022 Dönemi)
13.02.2023
Bu çalışmada Türkiye sağlık sisteminde 2002-2022 döneminde yaşanan bütün gelişmeleri detaylı olarak bulabilirsiniz. Yapılan reformlar, mevzuatlar, önemli atamalar tarih sırasına göre kaynak verilerek anlatılmıştır.
23.01.2023
2002-2019 Dönemi Türkiye İlaç Sektörü Analizi ve 2023 Vizyonu” kitabında, Türkiye ilaç sektörü, sektörü etkileyen gelişmeler, pazar ve harcama yapısını farklı perspektiflerden analiz eden ve 2023 vizyonu oluşturan bir çalışma yapılmıştır. Çalışma ile 2003 yılından itibaren izlenen politikalar neticesinde Türkiye’de ilaç sektörünün nasıl geliştiği, finansmanı ve ilaca yapılan harcamaların detaylı analizi yapılarak, sektörün mevcut durumu, stratejisi, hedefleri incelenmiş ve 2023 vizyonu oluşturulmaya çalışılmıştır. İlaç pazar ve harcamaları 2002 yılı ile 2019 yılları ve arasındaki döneme ilişkin yapılmıştır.
07.09.2019
Bu çalışmada Türkiye'de kamu alımları ile ilgili Kamu İhale Kurumu bünyesindeki Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sistemine kayıtlı ve 2010-2020 yılları arasında yapmış olduğu ihale verileri üzerinden hazırlanan istatistiksel tablolara yer verilmiştir. Türkiye Tıbbi Laboratuvar İhaleleri 2010-2020 Dönemi Raporu bu alanda Ülkemizde yapılmış ilk kapsamlı çalışmadır. Bu rapor ile Türkiye'de kamu alımları açısından tıbbi laboratuvar ihaleleri çok farklı perspektiflerden analiz edilmiştir. Bu çalışmada Türkiye tıbbı laboratuvar sektörü ihaleleri gerek kurumlar, gerek firmalar gerek sözleşme bedelleri, gerek kırım miktarları ve diğer ilgili hususlar açısından oldukça ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir. Rapora sadece E-kitap olarak ulaşılabilir.
23.08.2021
“Türkiye İlaç Sektörü Analizi” kitabı ile Türkiye’deki ilaç sektörü ve finansmanı ile ilgili önemli bir boşluğun doldurulacağını, ilaç sektörünün mali boyutunun daha iyi anlaşılacağını, tüm ilgililerin daha sağlıklı analiz yapacağını ve karar alma noktasında olanlara da yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu vesile ile çalışmanın daha sonra yapılacak ileri araştırmalara rehberlik etmesini temenni ediyorum.
13.05.2015
Türkiye sağlık sektöründe laboratuvar hizmet alımlarına yönelik yapılan bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; hizmet alımları ile ilgili genel kavramlar, tarihsel gelişimi, mevzuatı, sınıflandırılması ve verileri açıklanmıştır. İkinci bölümde; tıbbi laboratuvar hizmet alımlarının tanımı, kapsamı, sınıflandırılması, ihtiyacın tespiti ve teknik özelliklerin belirlenmesi anlatılmıştır. Üçüncü bölümde; tıbbi laboratuvar hizmet alımları ihale işlemleri, işleyişi ve ödeme işlemleri, dikkat edilmesi gereken hususlar, sınır değer hesaplanması ve sorumluluklar açıklanmıştır. Dördüncü bölümde; tıbbi laboratuvar hizmet alımları muhasebe işlemleri, kıdem tazminatı, KDV tevkifatı ve Damga vergisi uygulamaları anlatılmıştır. Beşinci bölümde tıbbi laboratuvar hizmet alım harcamaları yıllar itibarıyla detaylı bir şekilde nominal ve reel rakamlarla ve kurumsal bazda ayrıştırılarak anlatılmış ve analiz edilmiştir
29.11.2017
Türkiye’de 2003 yılından itibaren uygulamaya konan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile birlikte özellikle kamu sağlık sektöründe verilen mevcut hizmetleri daha verimli, etkili ve kaliteli sunabilmek için hizmet alım uygulamaları yaygınlaştırılmıştır. Sağlık sektörü, özelde kamu hastanelerinin gittikçe artan bir oranda, özellikle kendilerine has faaliyetleri gerçekleştirmek istemeleri, temel faaliyetlerinin dışında kalan işleri ise hastane dışındaki uzmanlaşmış diğer kurumlara yaptırma eğilimi, hizmet alım (outsourcing) uygulamalarını ortaya çıkarmıştır Sağlık hizmeti sunan kurumlar hizmet alım ihaleleri ile herhangi bir faaliyetin kalite, verimlilik ve etkinlik açısından sonuçlarını geliştirmek istediğinde, bu konuda kendisinden daha yetkin bir işletmeden bu iş süreçlerini sağlama yoluna gidebilir.
18.10.2017
TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYEN GELİŞMELER (2002 -2020 DÖNEMİ) YAYIMLANDI. Bu çalışmada Türkiye ilaç sektöründe 2002-2020 döneminde yaşanan bütün gelişmeleri detaylı olarak bulabilirsiniz. Yapılan reformlar, mevzuatlar, önemli değişiklikler tarih sırasına göre kaynak verilerek anlatmıştır. Bu çalışma sadece e-kitap olarak hazırlanmıştır.
16.08.2021
 1 
 
                    
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam44
Toplam Ziyaret187812