Eğer adalet istiyorsan; zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın
  • Yeni Kitabımız Yayında !!!
  • Türkiye İlaç Sektörünü Etkileyen Gelişmeler
  • 2002 - 2019 Dönemi
  • Yeni Kitabımız Yayında ...
  • Bursa Uludağ Üniversitesinde Satınalma Kursu Tamamlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı !
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu 2003 - 2018
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Kitaplarımız Google Play'de...
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hastane Yöneticisinin Baş Ucu Kitapları
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı... Kasım - 2017
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı...
  • Döner Sermayeli Sağlık İşletmeleri ; Tespitler ve Öneriler

Makaleler


 1-Kamu Alımlarında Doğrudan Temin Usulu (01 Eylül 2021 )

2- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanun'a göre İhale Usulleri (01 Ağustos 2021)

3- Kamu İhale Mevzuatında Değişiklikler (01 Temmuz 2021)

4- Kamu İhalelerin Şikayet Mekanizması - 3 (01 Haziran 2021 ) 

5- Kamu İhalelerinde Şikayet Mekanizması-2  ( 01 Mayıs 2021 ) 

6- Kamu İhalelerinde 2020 Panoraması 01 Nisan 2021

7- Kamu İhalelerinde Şikayet Mekanizması - 1 (Genel Esaslar ) 01 Mart 2021

8- Kamu İhale Mevzuatında Güncel Yenilikler 01 Subat 2021

9- Türkiye'de Serbest Eczane İlaç Pazarı 01 0cak 2021

10- Kamu İhale Mevzuatında Değişiklikler 01 Kasım 2020

11-Sağlık Market Uygulamaları 01 Ekim 2020

12-Tıbbi Tedarikte Sağlık Market Dönemi 01 Eylül 2020

13-Tıbbi Tedarik Sistemi Değişiyor - Ağustos.2020

14- Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Kamu İhalelerinde Alınan Tedbirler  01.07.2020

15- Covid-19 Pandemisinin Mücbir Sebep Olarak Kamu İhalelerine Etkisi 01.05.2020

16- Türkiye'de İlaç Fiyatlandırma Sistemi 01.04.2020 

17- Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi  01.01.2020

18- Sağlık İşletmelerinde Satınalma İşlemlerinin Çeşitleri 01.12.2019 

19-İlaç Sektörünün Makro Değerlendirmesi 01.11.2019

20-Türkiye İlaç Sektörü ve Dış Ticaret 01.10.2019

21-Sanayi İşbirliği Projeleri (2) 01.09.2019

22-Sanayi İşbirliği Projeleri  01.07.2019

23-Çerçeve Anlaşmalar 01.06.2019

24-Sağlık Sektöründe 4734 Sayılı Kanunun 3.Maddesine göre İstisna Alımlar 01.05.2019 

25-Kamu İhale Mevzautında Yenilikler 01.04.2019

26- Sağlık Sektöründe Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları 01.02.2019

27- Elektronik İhalede Limitler Kalkıyor 01.01.2019 

28- Kamı Alımlarında Elektronik Eksiltme Başladı 01.12.2018

29-Yeni Bir Tedarik Yönetimi; Sağlık Market 01.11.2018

30-Sağlık İşletmelerinde İhtiyaç Tespiti Yapılması 01.10.2018

31- Sağlık İşletmelerinde Satınalma 01.09.2018

32- Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarından Vazgeçilmesinin Sağlık Sektörü Hizmet İhalelerine Etkisi 01.06.2018

33 - Tıbbi Tedarik Zincirinin Özellikleri 10.06.2018

34 - Türkiye Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü 01.05.2018

35-Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarından Vazgeçilmesinin Türkiye Tıbbi Tedarik Zincirine Etkisi 01.04.2018

36 - Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı ile İlişkisi  01.03.2018

37-Türkiye Sağlık Sektörünün Mali Büyüklüğü 13.02.2018

38-Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Sektörü 15.01.2018

35-Türkiye Tıbbi Cihaz Pazar Analizi 15.01.2018

36 - Üniversite Hastanelerinin Mali Durumu 11.12.2017

37- The Efficiency of Public Health Expenditure in Turkey Between 2003 and 2013

38-Yönetici Performans Makalesi - 2015 

39-Turkish Health Care System and the Pre-2003 Assessment 2016

40- Türkiye Sağlık Sistemi Finansal Açıdan Sürdürülebilir Mi?  Kasım 2017