Eğer adalet istiyorsan; zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın
  • TÜRKİYE TIBBİ LABORATUVAR İHALELERİ 2010-2021 DÖNEMİ RAPORU
  • TÜRKİYE SAĞLIK ALMANAK (2002 - 2021) Yayınlandı....
  • Türkiye Sağlık Sisteminde Yaşanan Gelişmeler (2002 - 2021
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayında !!!
  • Türkiye İlaç Sektörünü Etkileyen Gelişmeler
  • 2002 - 2019 Dönemi
  • Yeni Kitabımız Yayında ...
  • Bursa Uludağ Üniversitesinde Satınalma Kursu Tamamlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı !
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu 2003 - 2018
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Kitaplarımız Google Play'de...
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hastane Yöneticisinin Baş Ucu Kitapları
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı... Kasım - 2017

Makaleler


 1-Kamu İhalelerinde Yerli İstekli ve Yerli Malı Uyulamları 01 Eylül 2022 

2- Kamu İhalelerinde Yerli İstekli ve Yerli Malı 

3-4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna Göre İhalelere Katılımı  Engelleyen Suçlar 

4- Kamu İhalelerinde Yeni Ek Fiyat Farkı Geldi ve Artırmalı Fiyat Farkı Uygulaması Başlandı 01 Haziran 2022

5-Kamu İhalelerinde 2021 Yılı Panorması 01 Mayıs 2022

6- Kamu İhale Kanuna Göre İhale Komisyonları 01 Nisan 2022

7-Doğrudan Temin İle İlgili Özel Hususlar 01 Mart 2022

8- Kamu İhalelerinde güncel gelişmeler 01 Şubat 2022

9- Kamu İhalelerine Fiyat Farkı Geliyor 01 Ocak 2022

10-Kamu İhale Mevzuatında Yaklaşık Maliyet 

10- Doğrudan Temin Yönteminin Uygulanması

10-Kamu Alımlarında Doğrudan Temin Usulu (01 Eylül 2021 )

11- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanun'a göre İhale Usulleri (01 Ağustos 2021)


12- Kamu İhale Mevzuatında Değişiklikler (01 Temmuz 2021)

13- Kamu İhalelerin Şikayet Mekanizması - 3 (01 Haziran 2021 ) 

14- Kamu İhalelerinde Şikayet Mekanizması-2  ( 01 Mayıs 2021 ) 

15- Kamu İhalelerinde 2020 Panoraması 01 Nisan 2021

16- Kamu İhalelerinde Şikayet Mekanizması - 1 (Genel Esaslar ) 01 Mart 2021

17- Kamu İhale Mevzuatında Güncel Yenilikler 01 Subat 2021

18- Türkiye'de Serbest Eczane İlaç Pazarı 01 0cak 2021

19- Kamu İhale Mevzuatında Değişiklikler 01 Kasım 2020

20-Sağlık Market Uygulamaları 01 Ekim 2020

18-Tıbbi Tedarikte Sağlık Market Dönemi 01 Eylül 2020

19-Tıbbi Tedarik Sistemi Değişiyor - Ağustos.2020

20- Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Kamu İhalelerinde Alınan Tedbirler  01.07.2020

21- Covid-19 Pandemisinin Mücbir Sebep Olarak Kamu İhalelerine Etkisi 01.05.2020

22- Türkiye'de İlaç Fiyatlandırma Sistemi 01.04.2020 

23- Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi  01.01.2020

24- Sağlık İşletmelerinde Satınalma İşlemlerinin Çeşitleri 01.12.2019 

25-İlaç Sektörünün Makro Değerlendirmesi 01.11.2019

26-Türkiye İlaç Sektörü ve Dış Ticaret 01.10.2019

27-Sanayi İşbirliği Projeleri (2) 01.09.2019

28-Sanayi İşbirliği Projeleri  01.07.2019

29-Çerçeve Anlaşmalar 01.06.2019

30-Sağlık Sektöründe 4734 Sayılı Kanunun 3.Maddesine göre İstisna Alımlar 01.05.2019 

31-Kamu İhale Mevzautında Yenilikler 01.04.2019

32- Sağlık Sektöründe Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları 01.02.2019

33- Elektronik İhalede Limitler Kalkıyor 01.01.2019 

34- Kamı Alımlarında Elektronik Eksiltme Başladı 01.12.2018

35- Yeni Bir Tedarik Yönetimi; Sağlık Market 01.11.2018

36-Sağlık İşletmelerinde İhtiyaç Tespiti Yapılması 01.10.2018

37- Sağlık İşletmelerinde Satınalma 01.09.2018

38- Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarından Vazgeçilmesinin Sağlık Sektörü Hizmet İhalelerine Etkisi 01.06.2018

40 - Tıbbi Tedarik Zincirinin Özellikleri 10.06.2018

41 - Türkiye Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü 01.05.2018

42-Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarından Vazgeçilmesinin Türkiye Tıbbi Tedarik Zincirine Etkisi 01.04.2018

43 - Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı ile İlişkisi  01.03.2018

44-Türkiye Sağlık Sektörünün Mali Büyüklüğü 13.02.2018

45-Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Sektörü 15.01.2018

46-Türkiye Tıbbi Cihaz Pazar Analizi 15.01.2018

47 - Üniversite Hastanelerinin Mali Durumu 11.12.2017

48- The Efficiency of Public Health Expenditure in Turkey Between 2003 and 2013

49-Yönetici Performans Makalesi - 2015 

50-Turkish Health Care System and the Pre-2003 Assessment 2016

51- Türkiye Sağlık Sistemi Finansal Açıdan Sürdürülebilir Mi?  Kasım 2017