Eğer adalet istiyorsan; zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın
  • Yeni Kitabımız Yayında !!!
  • Türkiye İlaç Sektörünü Etkileyen Gelişmeler
  • 2002 - 2019 Dönemi
  • Yeni Kitabımız Yayında ...
  • Bursa Uludağ Üniversitesinde Satınalma Kursu Tamamlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı !
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu 2003 - 2018
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Kitaplarımız Google Play'de...
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hastane Yöneticisinin Baş Ucu Kitapları
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı... Kasım - 2017
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı...
  • Döner Sermayeli Sağlık İşletmeleri ; Tespitler ve Öneriler

Makaleler

ndirmesi 01.11.2019

11-Türkiye İlaç Sektörü ve Dış Ticaret 01.10.2019

12-Sanayi İşbirliği Projeleri (2) 01.09.2019

13-Sanayi İşbirliği Projeleri  01.07.2019

14-Çerçeve Anlaşmalar 01.06.2019

15-Sağlık Sektöründe 4734 Sayılı Kanunun 3.Maddesine göre İstisna Alımlar 01.05.2019 

14-Kamu İhale Mevzautında Yenilikler 01.04.2019

15- Sağlık Sektöründe Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları 01.02.2019

16- Elektronik İhalede Limitler Kalkıyor 01.01.2019 

17- Kamı Alımlarında Elektronik Eksiltme Başladı 01.12.2018

18-Yeni Bir Tedarik Yönetimi; Sağlık Market 01.11.2018

19-Sağlık İşletmelerinde İhtiyaç Tespiti Yapılması 01.10.2018
20- Sağlık İşletmelerinde Satınalma 01.09.2018

20- Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarından Vazgeçilmesinin Sağlık Sektörü Hizmet İhalelerine Etkisi 01.06.2018

19 - Tıbbi Tedarik Zincirinin Özellikleri 10.06.2018

20 - Türkiye Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü 01.05.2018

21-Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarından Vazgeçilmesinin Türkiye Tıbbi Tedarik Zincirine Etkisi 01.04.2018

22 - Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı ile İlişkisi  01.03.2018

23-Türkiye Sağlık Sektörünün Mali Büyüklüğü 13.02.2018

24-Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Sektörü 15.01.2018

25-Türkiye Tıbbi Cihaz Pazar Analizi 15.01.2018

26 - Üniversite Hastanelerinin Mali Durumu 11.12.2017

27- The Efficiency of Public Health Expenditure in Turkey Between 2003 and 2013

28-Yönetici Performans Makalesi - 2015 

29-Turkish Health Care System and the Pre-2003 Assessment 2016


30- Türkiye Sağlık Sistemi Finansal Açıdan Sürdürülebilir Mi?  Kasım 2017