Eğer adalet istiyorsan; zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın
  • Yeni Kitabımız Yayında !!!
  • Türkiye İlaç Sektörünü Etkileyen Gelişmeler
  • 2002 - 2019 Dönemi
  • Yeni Kitabımız Yayında ...
  • Bursa Uludağ Üniversitesinde Satınalma Kursu Tamamlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı !
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu 2003 - 2018
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Kitaplarımız Google Play'de...
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hastane Yöneticisinin Baş Ucu Kitapları
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı... Kasım - 2017
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı...
  • Döner Sermayeli Sağlık İşletmeleri ; Tespitler ve Öneriler

Makaleler1- Kamu İhalelerinde 2020 Panoraması 01 Nisan 2021

2- Kamu İhalelerinde Şikayet Mekanizması - 1 (Genel Esaslar ) 01 Mart 2021

3- Kamu İhale Mevzuatında Güncel Yenilikler 01 Subat 2021

4- Türkiye'de Serbest Eczane İlaç Pazarı 01 0cak 2021

5- Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri Kamu İhale Mevzuatına Tâbi Mi? 01 Aralık 2020

6- Kamu İhale Mevzuatında Değişiklikler 01 Kasım 2020

7-Sağlık Market Uygulamaları 01 Ekim 2020

8-Tıbbi Tedarikte Sağlık Market Dönemi 01 Eylül 2020

9-Tıbbi Tedarik Sistemi Değişiyor - Ağustos.2020

10- Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Kamu İhalelerinde Alınan Tedbirler  01.07.2020

10- Covid-19 Pandemisinin Mücbir Sebep Olarak Kamu İhalelerine Etkisi 01.05.2020

11- Türkiye'de İlaç Fiyatlandırma Sistemi 01.04.2020 

12- Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi  01.01.2020

13- Sağlık İşletmelerinde Satınalma İşlemlerinin Çeşitleri 01.12.2019 

14-İlaç Sektörünün Makro Değerle
ndirmesi 01.11.2019

15-Türkiye İlaç Sektörü ve Dış Ticaret 01.10.2019

16-Sanayi İşbirliği Projeleri (2) 01.09.2019

17-Sanayi İşbirliği Projeleri  01.07.2019

18-Çerçeve Anlaşmalar 01.06.2019

19-Sağlık Sektöründe 4734 Sayılı Kanunun 3.Maddesine göre İstisna Alımlar 01.05.2019 

20-Kamu İhale Mevzautında Yenilikler 01.04.2019

21- Sağlık Sektöründe Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları 01.02.2019

22- Elektronik İhalede Limitler Kalkıyor 01.01.2019 

23- Kamı Alımlarında Elektronik Eksiltme Başladı 01.12.2018

24-Yeni Bir Tedarik Yönetimi; Sağlık Market 01.11.2018

25-Sağlık İşletmelerinde İhtiyaç Tespiti Yapılması 01.10.2018

26- Sağlık İşletmelerinde Satınalma 01.09.2018

27- Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarından Vazgeçilmesinin Sağlık Sektörü Hizmet İhalelerine Etkisi 01.06.2018

28 - Tıbbi Tedarik Zincirinin Özellikleri 10.06.2018

29 - Türkiye Tıbbi Tedarik Zincirinin Büyüklüğü 01.05.2018

30-Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarından Vazgeçilmesinin Türkiye Tıbbi Tedarik Zincirine Etkisi 01.04.2018

32 - Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı ile İlişkisi  01.03.2018

32-Türkiye Sağlık Sektörünün Mali Büyüklüğü 13.02.2018

33-Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Sektörü 15.01.2018

34-Türkiye Tıbbi Cihaz Pazar Analizi 15.01.2018

35 - Üniversite Hastanelerinin Mali Durumu 11.12.2017

36- The Efficiency of Public Health Expenditure in Turkey Between 2003 and 2013


37-Yönetici Performans Makalesi - 2015 

38-Turkish Health Care System and the Pre-2003 Assessment 2016


39- Türkiye Sağlık Sistemi Finansal Açıdan Sürdürülebilir Mi?  Kasım 2017