Eğer adalet istiyorsan; zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın
  • Yeni Kitabımız Yayında !!!
  • Türkiye İlaç Sektörünü Etkileyen Gelişmeler
  • 2002 - 2019 Dönemi
  • Yeni Kitabımız Yayında ...
  • Bursa Uludağ Üniversitesinde Satınalma Kursu Tamamlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı !
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu 2003 - 2018
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Kitaplarımız Google Play'de...
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hastane Yöneticisinin Baş Ucu Kitapları
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı... Kasım - 2017
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı...
  • Döner Sermayeli Sağlık İşletmeleri ; Tespitler ve Öneriler

Sunumlar


1-  Sağlık Harcamaları Sunumu ( Bolu ) 
28.05.2015

2-  Tıbbi Tedarik Zinciri Kongresi Sunumu  (Antalya ) 05.12.2016

3- Turkish Healthcare System and Post- 2003 Developments (Londra ) 16 Mart 2016 

4-Mal ve Hizmet Alımlarında Sözleşme Uygulamalarının Değerlendirilmesi  (Ankara) 05 Aralık 2017

5-Sağlık Yönetimi Kongresi Sunumu Antalya 17.02.2018 

6-Türkiye'de Sağlığın Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi 24.03.2018 

7 - Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi
 (Erzurum Gecesi Sunumu 30.03.2018)

8- Türkiye'de Sağlık Harcamalarının Finansal Sürdürülebilirliği (Yüksek İhtisas Üniversitesi 03.04.2018)

9.Türkiye'nin Sağlık Potansiyeli ( İstanbul Aydın Üniversitesi ) 15.05.2018 

10-Türkiye Sağlık Sektörünün Revizasyonu (18.07.2018 -SADER)

11-Sağlıkta Millileşmenin Ekonomiye Katkısı (09.10.2018)

12-Üçüncü Sağlık Bilimleri Kongresi (28.11.2018)

1
3-Türkiye'de Tıbbi Tedarik Kapsamı ve Uygulama Modelleri (14.02.2019)

14-Kamu İhale Kurumu Yapısı,İşleyişi ve Kariyer İmkanları ( 30.04.2019)

15- Satınalma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (29.06.2019 - Bursa )

16-Kamu Alımlarında Satınalma Yöntemleri (29.0.2019 - Bursa ) 
17-Türkiye'de Sağlık İlaç Harcamalarının Seyri ve Beklentiler (28.09.2020)

18 - Türkiye Tıbbi Tedarik Sistemi için Model Önerisi 25.12.2020