Eğer adalet istiyorsan; zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın
  • Yeni Kitabımız Yayında ...
  • Bursa Uludağ Üniversitesinde Satınalma Kursu Tamamlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı !
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu 2003 - 2018
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Kitaplarımız Google Play'de...
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hastane Yöneticisinin Baş Ucu Kitapları
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı... Kasım - 2017
  • Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Rehberi Kitabımız Yayınlandı ... Ekim,2017
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • 18.04.2016 tarihinde Kamu İhale Kurumu Üyeliği görevine başlamıştır.
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı...
  • Döner Sermayeli Sağlık İşletmeleri ; Tespitler ve Öneriler

Hakkımda

Özgeçmiş

Mehmet ATASEVER

 


Kişisel Bilgiler

 

Doğum Yeri

Medeni Hali

Telefon

E-Mail

Web Site

: Erzurum, Narman

: Evli, 4 Çocuk

: 0 312 705 21 97

atasever@saglik.gov.tr

:www.mehmetatasever.org

 


Eğitim Bilgileri

 

Yüksek Lisans : Atatürk Üniv.Sos. Bil. Ens. Üretim Yön.ve Paz. A.B.D. - 1998

Doktora           : Atatürk Üniv.Sos. Bil. Ens. Muh. Fin. A.B.D.- Devam Ediyor.

 


İş Deneyimleri

 

1994 - 1998

1998 - 2002

2002 - 2004

2004 - 2005

2005 - 2006

2006 -2015

2015- 2016 

2016- 

: Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Memur

: Vakıflar Bankası, Mali Analist

: Atatürk Üniversitesi, Öğretim Görevlisi

: Nene Hatun Hastanesi, Hastane Müdürü

: Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi, Daire Bşk.

: Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Başkanı

: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Başkan Yardımcılığı

: Kamu İhale Kurumu Üyesi

 Kitap Çalışmaları 

 Makaleler

 Raporlar

 Analizler

 Tezler

Sertifikalar

 1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi
 2. Bağımsız Denetçi Belgesi


Bilimsel Çalışmalar

 1. İşyeri düzenlemesi (Atatürk Üniv. Araştırma Hastanelerinde bir uygulama) : Atatürk Üniv. Sosyal Bil.Ens., basılmamış yüksek lisans tezi, Erzurum, 1998
 2. Müşterilerin demografik özelliklerinin hizmet kalitesini algılama üzerindeki etkileri: Vakıflar Bankası, basılmamış uzmanlık tezi, Erzurum, 2002
 3. Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002 – 2013 Dönemi, Ankara, 2014
 4. Türkiye İlaç Sektörü Analizi 2002-2014 Dönemi, Ankara, 2015


Üye Olduğu Dernek/Odalar

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Odası


Uluslararası Etkinlikler

14-17 Mayıs 2008

:

OECD Sağlık Komitesi 3. Toplantısı ( FRANSA – Paris)

22-26 Şubat 2009

:

Kamuda İnovasyon Yönetim Sistemi ve Tekniklerinin Geliştirilmesi İnceleme Gezisi ( İNGİLTERE – Londra)

31 Mart – 3 Nisan 2009

:

Finansal Krizin Sağlık Sistemine Etkileri ( NORVEÇ – Oslo)

14-19 Mart 2010

:

E-Sağlık Konferansı ( İSPANYA – Barselona)

19 Ocak 2011

:

E-Sağlık Haftası 2011 Etkinliği ( BELÇİKA – Brüksel)

09-13 Mayıs 2011

:

E-Sağlık Konferansı ( MACARİSTAN – Budapeşte) 

29 Eylül–1 Ekim 2011

:

İslam İşbirliği Teşkilatı Sağ. Bak. Konf. ( KAZAKİSTAN – Astana)

2-4 Temmuz 2014

:

Dünya Finans Konferansı, ( İTALYA, Venedik)

2-3 Eylül 2014

:

Uluslararası Devlet Muhasebesi Ağı Tarafından Yapılan Konferans (İNGİLTERE, Birmingham)