Eğer adalet istiyorsan; zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın
  • Yeni Kitabımızı Yayınlandı...
  • Türkiye Sağlık Almanak 2002-2022
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • TÜRKİYE TIBBİ LABORATUVAR İHALELERİ 2010-2021 DÖNEMİ RAPORU
  • TÜRKİYE SAĞLIK ALMANAK (2002 - 2021) Yayınlandı....
  • Türkiye Sağlık Sisteminde Yaşanan Gelişmeler (2002 - 2021
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayında !!!
  • Türkiye İlaç Sektörünü Etkileyen Gelişmeler
  • 2002 - 2019 Dönemi
  • Yeni Kitabımız Yayında ...
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı !
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu 2003 - 2018
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Kitaplarımız Google Play'de...
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hastane Yöneticisinin Baş Ucu Kitapları
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı... Kasım - 2017

Yurt İçi

1- Yozgat Şehir Hastanesi Ziyareti

2-Laboratuar Gereksinimleri Satınalma Süreci Kursu - Bursa Uludağ Ünv.2019


3-Kamu İhale Kurumu Yapısı,İşleyişi ve Kariyer Fırsatları 
( Foto Galeri)

4-Türkiye'de Tıbbi Tedarik Kapsamı ve Uygulama Modelleri
  (Foto Galerisi)

5-Üçünci Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 


6 -Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Konferansı 

7-Dördüncü Halk Sağlığı Günleri Sağlıkta Millileşme ve Yerlileşme 


8 - İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiyenin Sağlık Potansiyeli

9-Kamu İhale Kurumu Hatıra Ormanı

10- ERDEF Başkentte "Kurtuluşunun 100. Onur Yılı Erzurum Sempozyumu"

11-Türkiye'de  Sağlık Harcamalarının Finansal Sürdürülebilirliği (Yüksek İhtisas Üniversitesi)


12 - Güncel Sağlık Sempozyumu’nda "Türkiye'de Sağlığın Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Gelişimi"

13 - KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 
KANUNU UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEMPOZYUMU

14 - Döner Sermaye Sistemi Değişmeli

15 - IV.Türk Tıp Dünyası Kurultayı

16 - Türkiye'de Tıbbi Cihaz Sektörünün Gelişimi ve Sağlık Sistemine Etkisi

17 - Adana İli Sağlık İletişim Birim Sorumluları Çalıştayı  

18 -Eğitimde Bir Fikrim Var Proje Yarışması Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.


19 - Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimi