Eğer adalet istiyorsan; zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın
  • Yeni Kitabımızı Yayınlandı...
  • Türkiye Sağlık Almanak 2002-2022
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • TÜRKİYE TIBBİ LABORATUVAR İHALELERİ 2010-2021 DÖNEMİ RAPORU
  • TÜRKİYE SAĞLIK ALMANAK (2002 - 2021) Yayınlandı....
  • Türkiye Sağlık Sisteminde Yaşanan Gelişmeler (2002 - 2021
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayında !!!
  • Türkiye İlaç Sektörünü Etkileyen Gelişmeler
  • 2002 - 2019 Dönemi
  • Yeni Kitabımız Yayında ...
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı !
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu 2003 - 2018
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Kitaplarımız Google Play'de...
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hastane Yöneticisinin Baş Ucu Kitapları
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı... Kasım - 2017

Anasayfa

Bu çalışmada Türkiye sağlık sisteminde 2002-2020 döneminde yaşanan bütün gelişmeleri detaylı olarak bulabilirsiniz. Yapılan reformlar, mevzuatlar, önemli atamalar tarih sırasına göre kaynak verilerek anlatılmıştır.
11.08.2021
"Analysis of Turkish Pharmaceutical Sector" is a comprehensive book that analyzes Turkish pharmaceutical industry, its financial structure and developments affecting industry from different perspectives. The book examines how pharmaceutical sector developed in Turkey after the policies followed since 2003, financing of the sector, pharmaceutical expenditures via detailed analyses and investigates the current situation, strategies and objectives of the sector. In brief, this study covers the development of Turkish health care system and health expenditures since 2003 (chapter 1), evaluation of Turkish pharmaceutical sector (chapter2), development affecting the sector during 2002-2014 (chapter3), financing, pricing and reimbursement systems of Turkish pharmaceutical industry (chapter4), development of pharmaceutical expenditures (chapter5), analysis of the pharmaceutical sector(chapter6), strategies and objectives pursued in the sector (chapter7).
10.04.2017
Türkiye tıbbi cihaz sektörüne yönelik yapılan bu analiz çalışmasında tıbbi cihaz sektörünün Dünya’ da ve Türkiye’ de tarihsel gelişimiyle gelişimi ve mevzuatı değerlendirilmiştir. Türkiye’ de tıbbi cihaz tıbbi cihaz finansmanı ve harcamalarının gelişimi nominal ve reel olarak incelenmiştir. Türkiye’de tıbbi cihaz sektörünün mevcut durumu ve analizi (stok yönetimi, üretim, ithalat, ihracat, birim fiyat, tıbbi cihaz sayılarının uluslararası karşılaştırılması) yapılarak Tıbbi cihaz sektörüne yönelik stratejik hedef ve planlarla birlikte SWOT analizi yapılmıştır.
10.04.2017
In my book titled “Financing of Health Care Services and Analysis of Health Expenditures in Turkey - Between 2002 and 2013”, I carried out a comprehensive study which presents a detailed review of the progress that occurred in health expenditures from 2002 to 2013. Analyzing how health expenditures in Turkey were affected by the policies implemented between 2003 and 2013, the book presents an in-depth discussion and analysis of the progress in management and provision of health care services, as well as putting light on some significant changes made to health care financing and social security network.
07.05.2015
Türkiye sağlık sisteminde 40 milyar TL’yi aşan mali büyüklüğü ile oldukça önemli yapılar olan döner sermayeli sağlık işletmelerinin sorunlarının çözümü için strateji ve hedefler belirlendi. Raporda döner sermayeli sağlık işletmelerinin finansal sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağı incelendi
20.10.2016
“Türkiye’de Ağız-Diş Sağlığı ve Dental Görüntüleme Hizmetleri” kitabı, Türkiye’deki ağız-diş sağlığı hizmetlerinin yönetimi, sunumu, finansmanı, harcamaları ve analizi ile ilgili yapılmış en kapsamlı çalışmadır. Bu kitap her pozisyondaki sağlık yöneticileri, ağız-diş sağlığı hizmeti veren tüm işletmeler, ağız-diş sağlığı eğitimi veren bütün kurumlar ve tüm diş hekimleri için rehber niteliğindedir.
24.10.2015
“Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi” kitabında, söz konusu dönemde sağlık harcamalarında meydana gelen gelişmeleri ayrıntılı olarak incelenmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.
07.05.2015
Özel ve kamu sağlık işletmeleri için, güncel sağlık mevzuatı ve işleyişe göre hazırladığımız "Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi" kitabında sağlık işletmeleri yönetimi ile ilgili yönetici ve işletmecilerin ihtiyaç duyacakları konuların çok büyük bir kısmını bulmak mümkündür. 19 bölümden oluşan ve basım aşamasında olan "Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi" Kitabına; https://lnkd.in/ekfaNPhv E-kitap olarak da ulaşabilirsiniz. https://lnkd.in/e8jK83qk
01.10.2021
“Türkiye Serbest Eczane Sektörü Analizi” çalışmasında, Türkiye’de serbest eczane sektörünün yapısı, işleyişi, finansmanı, harcamaları ve geri ödeme sisteminin detaylı analizi yapılarak, serbest 2002-2020 Döneminde serbest eczane sektörünü etkileyen gelişmeler detaylı olarak anlatılmaya çalışılmıştır.
31.08.2020
Türkiye'nin uluslararası arenada en rekabetçi olduğu alanlardan biri hiç şüphesiz sağlık sektörüdür. Özellikle 2003 yılından itibaren uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte Türkiye Sağlık Sistemi'nin geldiği nokta başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere bir çok uluslararası kuruluş ve ülke tarafından gıpta ile izlenmektedir. Bu çalışmada Türkiye Sağlık Sistemi'ni bütün yönleri ile ele aldık. Türkiye'de sağlık sektörü ile ilgilenenlerin Türkiye Sağlık Sistemi'nin tarihsel boyutu ile beraber nasıl kurgulandığının, nasıl işlediğinin öğrenilebileceği ve Türkiye Sağlık Sistemi hakkında temel bilgileri edinebileceği bir çalışma yaptık. İlgilenenlere faydalı olacağını ümit ederiz.
22.03.2020
 2 
 
                    
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam44
Toplam Ziyaret187812