Eğer adalet istiyorsan; zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın
  • Yeni Kitabımızı Yayınlandı...
  • Türkiye Sağlık Almanak 2002-2022
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • TÜRKİYE TIBBİ LABORATUVAR İHALELERİ 2010-2021 DÖNEMİ RAPORU
  • TÜRKİYE SAĞLIK ALMANAK (2002 - 2021) Yayınlandı....
  • Türkiye Sağlık Sisteminde Yaşanan Gelişmeler (2002 - 2021
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayında !!!
  • Türkiye İlaç Sektörünü Etkileyen Gelişmeler
  • 2002 - 2019 Dönemi
  • Yeni Kitabımız Yayında ...
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı !
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu 2003 - 2018
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Kitaplarımız Google Play'de...
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hastane Yöneticisinin Baş Ucu Kitapları
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı... Kasım - 2017

Hakkımda

Özgeçmiş

Mehmet ATASEVER

 


Kişisel Bilgiler

 

Doğum Yeri

Medeni Hali

Telefon

E-Mail

Web Site

: Erzurum, Narman

: Evli, 4 Çocuk

: 0 312 705 21 97

: mhatasever@gmail.com

:www.mehmetatasever.org

 


Eğitim Bilgileri

 

Yüksek Lisans : Atatürk Üniv.Sos. Bil. Ens. Üretim Yön.ve Paz. A.B.D. - 1998

Doktora           : Atatürk Üniv.Sos. Bil. Ens. Muh. Fin. A.B.D.- Devam Ediyor.

  

 Kitap Çalışmaları 

 Makaleler

 Raporlar

 Analizler

 Tezler

Sertifikalar

 1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi
 2. Bağımsız Denetçi Belgesi


Bilimsel Çalışmalar

 1. İşyeri düzenlemesi (Atatürk Üniv. Araştırma Hastanelerinde bir uygulama) : Atatürk Üniv. Sosyal Bil.Ens., basılmamış yüksek lisans tezi, Erzurum, 1998
 2. Müşterilerin demografik özelliklerinin hizmet kalitesini algılama üzerindeki etkileri: Vakıflar Bankası, basılmamış uzmanlık tezi, Erzurum, 2002
 3. Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002 – 2013 Dönemi, Ankara, 2014
 4. Türkiye İlaç Sektörü Analizi 2002-2014 Dönemi, Ankara, 2015


Üye Olduğu Dernek/Odalar

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Odası


Uluslararası Etkinlikler

14-17 Mayıs 2008

:

OECD Sağlık Komitesi 3. Toplantısı ( FRANSA – Paris)

22-26 Şubat 2009

:

Kamuda İnovasyon Yönetim Sistemi ve Tekniklerinin Geliştirilmesi İnceleme Gezisi ( İNGİLTERE – Londra)

31 Mart – 3 Nisan 2009

:

Finansal Krizin Sağlık Sistemine Etkileri ( NORVEÇ – Oslo)

14-19 Mart 2010

:

E-Sağlık Konferansı ( İSPANYA – Barselona)

19 Ocak 2011

:

E-Sağlık Haftası 2011 Etkinliği ( BELÇİKA – Brüksel)

09-13 Mayıs 2011

:

E-Sağlık Konferansı ( MACARİSTAN – Budapeşte) 

29 Eylül–1 Ekim 2011

:

İslam İşbirliği Teşkilatı Sağ. Bak. Konf. ( KAZAKİSTAN – Astana)

2-4 Temmuz 2014

:

Dünya Finans Konferansı, ( İTALYA, Venedik)

2-3 Eylül 2014

:

Uluslararası Devlet Muhasebesi Ağı Tarafından Yapılan Konferans (İNGİLTERE, Birmingham)