Eğer adalet istiyorsan; zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın
  • Yeni Kitabımız Yayında !!!
  • Türkiye İlaç Sektörünü Etkileyen Gelişmeler
  • 2002 - 2019 Dönemi
  • Yeni Kitabımız Yayında ...
  • Bursa Uludağ Üniversitesinde Satınalma Kursu Tamamlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı !
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu 2003 - 2018
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Kitaplarımız Google Play'de...
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hastane Yöneticisinin Baş Ucu Kitapları
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı... Kasım - 2017
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı...
  • Döner Sermayeli Sağlık İşletmeleri ; Tespitler ve Öneriler

Anasayfa

Türkiye tıbbi cihaz sektörüne yönelik yapılan bu analiz çalışmasında tıbbi cihaz sektörünün Dünya’ da ve Türkiye’ de tarihsel gelişimiyle gelişimi ve mevzuatı değerlendirilmiştir. Türkiye’ de tıbbi cihaz tıbbi cihaz finansmanı ve harcamalarının gelişimi nominal ve reel olarak incelenmiştir. Türkiye’de tıbbi cihaz sektörünün mevcut durumu ve analizi (stok yönetimi, üretim, ithalat, ihracat, birim fiyat, tıbbi cihaz sayılarının uluslararası karşılaştırılması) yapılarak Tıbbi cihaz sektörüne yönelik stratejik hedef ve planlarla birlikte SWOT analizi yapılmıştır.
10.04.2017
In my book titled “Financing of Health Care Services and Analysis of Health Expenditures in Turkey - Between 2002 and 2013”, I carried out a comprehensive study which presents a detailed review of the progress that occurred in health expenditures from 2002 to 2013. Analyzing how health expenditures in Turkey were affected by the policies implemented between 2003 and 2013, the book presents an in-depth discussion and analysis of the progress in management and provision of health care services, as well as putting light on some significant changes made to health care financing and social security network.
07.05.2015
Türkiye sağlık sisteminde 40 milyar TL’yi aşan mali büyüklüğü ile oldukça önemli yapılar olan döner sermayeli sağlık işletmelerinin sorunlarının çözümü için strateji ve hedefler belirlendi. Raporda döner sermayeli sağlık işletmelerinin finansal sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağı incelendi
20.10.2016
“Türkiye’de Ağız-Diş Sağlığı ve Dental Görüntüleme Hizmetleri” kitabı, Türkiye’deki ağız-diş sağlığı hizmetlerinin yönetimi, sunumu, finansmanı, harcamaları ve analizi ile ilgili yapılmış en kapsamlı çalışmadır. Bu kitap her pozisyondaki sağlık yöneticileri, ağız-diş sağlığı hizmeti veren tüm işletmeler, ağız-diş sağlığı eğitimi veren bütün kurumlar ve tüm diş hekimleri için rehber niteliğindedir.
24.10.2015
“Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi” kitabında, söz konusu dönemde sağlık harcamalarında meydana gelen gelişmeleri ayrıntılı olarak incelenmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.
07.05.2015
 2 
 
                    
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret162361