Eğer adalet istiyorsan; zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın
  • Yeni Kitabımız Yayında !!!
  • Türkiye İlaç Sektörünü Etkileyen Gelişmeler
  • 2002 - 2019 Dönemi
  • Yeni Kitabımız Yayında ...
  • Bursa Uludağ Üniversitesinde Satınalma Kursu Tamamlandı...
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı !
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu 2003 - 2018
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Kitaplarımız Google Play'de...
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
  • Hastane Yöneticisinin Baş Ucu Kitapları
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı... Kasım - 2017
  • Yeni Kitabımız Yayınlandı...
  • Döner Sermayeli Sağlık İşletmeleri ; Tespitler ve Öneriler

Anasayfa

Bu çalışmada Türkiye'de kamu alımları ile ilgili Kamu İhale Kurumu bünyesindeki Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sistemine kayıtlı ve 2010-2020 yılları arasında yapmış olduğu ihale verileri üzerinden hazırlanan istatistiksel tablolara yer verilmiştir. Türkiye Tıbbi Laboratuvar İhaleleri 2010-2020 Dönemi Raporu bu alanda Ülkemizde yapılmış ilk kapsamlı çalışmadır. Bu rapor ile Türkiye'de kamu alımları açısından tıbbi laboratuvar ihaleleri çok farklı perspektiflerden analiz edilmiştir. Bu çalışmada Türkiye tıbbı laboratuvar sektörü ihaleleri gerek kurumlar, gerek firmalar gerek sözleşme bedelleri, gerek kırım miktarları ve diğer ilgili hususlar açısından oldukça ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir. Rapora sadece E-kitap olarak ulaşılabilir.
23.08.2021
TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYEN GELİŞMELER (2002 -2020 DÖNEMİ) YAYIMLANDI. Bu çalışmada Türkiye ilaç sektöründe 2002-2020 döneminde yaşanan bütün gelişmeleri detaylı olarak bulabilirsiniz. Yapılan reformlar, mevzuatlar, önemli değişiklikler tarih sırasına göre kaynak verilerek anlatmıştır. Bu çalışma sadece e-kitap olarak hazırlanmıştır.
16.08.2021
Bu çalışmada Türkiye sağlık sisteminde 2002-2020 döneminde yaşanan bütün gelişmeleri detaylı olarak bulabilirsiniz. Yapılan reformlar, mevzuatlar, önemli atamalar tarih sırasına göre kaynak verilerek anlatılmıştır.
11.08.2021
“Türkiye Serbest Eczane Sektörü Analizi” çalışmasında, Türkiye’de serbest eczane sektörünün yapısı, işleyişi, finansmanı, harcamaları ve geri ödeme sisteminin detaylı analizi yapılarak, serbest 2002-2020 Döneminde serbest eczane sektörünü etkileyen gelişmeler detaylı olarak anlatılmaya çalışılmıştır.
31.08.2020
Türkiye'nin uluslararası arenada en rekabetçi olduğu alanlardan biri hiç şüphesiz sağlık sektörüdür. Özellikle 2003 yılından itibaren uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte Türkiye Sağlık Sistemi'nin geldiği nokta başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere bir çok uluslararası kuruluş ve ülke tarafından gıpta ile izlenmektedir. Bu çalışmada Türkiye Sağlık Sistemi'ni bütün yönleri ile ele aldık. Türkiye'de sağlık sektörü ile ilgilenenlerin Türkiye Sağlık Sistemi'nin tarihsel boyutu ile beraber nasıl kurgulandığının, nasıl işlediğinin öğrenilebileceği ve Türkiye Sağlık Sistemi hakkında temel bilgileri edinebileceği bir çalışma yaptık. İlgilenenlere faydalı olacağını ümit ederiz.
22.03.2020
Bu çalışmada Türkiye ilaç sektöründe 2002-2019 dönemi tüm gelişmeler kronolojik bir düzende anlatılmıştır.
24.01.2020
Türkiye Sağlık Sektöründe 2003-2019 Yıllarında yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı bir çalışmadır.
19.01.2020
2002-2019 Dönemi Türkiye İlaç Sektörü Analizi ve 2023 Vizyonu” kitabında, Türkiye ilaç sektörü, sektörü etkileyen gelişmeler, pazar ve harcama yapısını farklı perspektiflerden analiz eden ve 2023 vizyonu oluşturan bir çalışma yapılmıştır. Çalışma ile 2003 yılından itibaren izlenen politikalar neticesinde Türkiye’de ilaç sektörünün nasıl geliştiği, finansmanı ve ilaca yapılan harcamaların detaylı analizi yapılarak, sektörün mevcut durumu, stratejisi, hedefleri incelenmiş ve 2023 vizyonu oluşturulmaya çalışılmıştır. İlaç pazar ve harcamaları 2002 yılı ile 2019 yılları ve arasındaki döneme ilişkin yapılmıştır.
07.09.2019
“Kamu ve Özel Sağlık İşletmelerinde Satınalma, Tedarik Zinciri, Lojistik, Stok, Depo ve Taşınır Yönetimi” kitabı gerek kamu gerekse özel sektör sağlık profesyonellerinin ellerinden düşürmeyecekleri bir rehber niteliğinde hazırlanmıştır.
19.01.2019
“Türkiye İlaç Sektörü Analizi” kitabı ile Türkiye’deki ilaç sektörü ve finansmanı ile ilgili önemli bir boşluğun doldurulacağını, ilaç sektörünün mali boyutunun daha iyi anlaşılacağını, tüm ilgililerin daha sağlıklı analiz yapacağını ve karar alma noktasında olanlara da yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu vesile ile çalışmanın daha sonra yapılacak ileri araştırmalara rehberlik etmesini temenni ediyorum.
13.05.2015
 1 
 
                    
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret166116